LETA 1996 :  Organizacija in uspešna izvedba tečaja in izpita za radioamaterje III. klase. Dobili smo 17 novih članov.
LETA 1997 : Druga izvedba enakega tečaja. Dobili smo 20 novih članov

 

                    Kandidati  med  pismenim delom  izpita
 
                    Izpitna  komisija