PRVA  QSL  KARTICA
DRUGA  QSL KARTICA
KARTICA  IZDANA  OB  PETI  OBLETNICI  DELOVANJA