ZAČETKI  

 

Leta  1995 je bilo v Zidanem Mostu  večje  število  radio amaterjev, ki so bili člani različnih radioamaterskih  klubov, največ v radioklubu "MAČEK", Šentgotard, S59DDD. Bilo nas  je dovolj, da smo lahko začeli razmišljati o ustanovitvi lastnega kluba. Po pogovorih in dogovorih med radioamaterji  Zidanega Mosta, smo od besed prešli k dejanjem.

 

11.11.1995 : Smo se zbrali na ustanovni konferenci društva Radioklub Zidani Most. Sprejeli smo statut in izvolili prvega predsednika - Franca Babiča ml., S56FTF. V društvo je včlanjenih 16 članov.

 

Ustanovni člani kluba : Franc Babič ml. (S56FTF), Darko Draksler (S56FTG--sedaj S55DD), Andreja Draksler (S56JLF), Branko Jazbec (S56LJH), Rado Plaznik (S56JHI), Iztok Vodišek (S56JHV), Matej Schuller (S56KGZ), Martin Šmerc (S56KLX), Stanko Šmerc (S56JHH--sedaj S57JHH), Silvo Jakopec (S56JAQ--sedaj S57JAQ)

 

21.12.1995 : Vpisani v register društev v Upravni enoti Laško

 

24.12.1995 : ZRS določi klicni znak S51DZI . Poseben znak smo dobili, ker smo postali 100 član ZRS

 

Med nami je rastla želja po svojem društvenem prostoru, ki ga do sedaj nismo imeli. V samem Zidanem Mostu ustreznega prostora nismo uspeli najti. Uspelo nam je pridobiti lokacijo v Širju nad Zidanim Mostom, kjer naj bi namestili kontejner in v njem  uredili  klubski prostor. Namesto tega smo izvedli akcijo in na tem mestu postavili brunarico. Poleg tega smo uredili še okolico ter postavili stolp in namestili antene.